fbpx

Om Sikker Jernbane

Sikker Jernbane er en rådgivende og utførende bedrift innen jernbanesikkerhet, spor- og høyspentarbeid som tar sikkerheten og produktiviteten til entreprenørene på alvor. Vi og våre samarbeidspartnere har lang erfaring og er løsningsorientere, interesserte og stolte over å være med på jernbanens utvikling.

Sikker Jernbane planlegger og tilrettelegger for aktiviteter i spor (ruteordre, kunngjøring for arbeid) og i og ved høyspentanlegget (elsikkerhetsplaner) samt små vedlikeholdsoppdrag for fagansvarlig spor (banemontør) og høyspent (KL-montør).

Vår policy

Sikker Jernbane AS leverer alltid etter kundens behov. For å oppnå dette målet så er vi avhengig av å arbeide ryddig, systematisk og effektivt. Dette gjør vi ved å ha et godt arbeidsmiljø med proffesjonelle ansatte og samarbeidspartnere.

Vi setter krav til våre samarbeidspartnere, oppdragsgivere og ansatte for at vi kan stå inne for vårt fotavtrykk på verden. Vi bryr oss om miljø, samfunnet og helsen til de vi omgås. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring i alle ledd, og søker alltid forbedring i vår drift.

Våre grunnleggende verdier ligger i å være løsningsorienterte, punktlige og proaktive.

ERTMS Strekninger

ERTMS står for European Rail Traffic Management System og er et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. Dagens teknologi erstattes med ERTMS og er en mer stabil jernbane for reisende med høyere punklighet, økt sikkerhet og mer kapasitet. Bane NOR innfører ERTMS for å moderniserer og standardisere jernbanens signalteknologi. Dette fører til:

  • Togtrafikken påvirkes mindre av tekniske feil
  • Lavere kostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Raskere informasjon til reisende og togoperatører
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

  • All våre vakter har god erfaring og er godkjente Hovedsikkerhetsvakter for ERTMS Strekninger.

    Kontakt oss