fbpx

Banemontør

Banemontør - bygging og vedlikehold av infrastruktur på jernbane


Banemontør fra Sikker Jernbane bygger og vedlikeholder jernbanespor og sporkomponenter. Våre montører jobber med sporveksler, planoverganger, plattformer og oppmålingsarbeid. Sikker Jernbane kan bistå med banemontører hele året, over hele landet. Arbeidet utføres med skinnegående arbeidsmaskiner, men også med manuelt håndverktøy. Våre montører har stor ansvarsbevissthet, faglig innsikt og er godt kvalifiserte.

Banemontør utfører:

  • Bygging av jernbanespor, sporveksler, planoverganger og plattformer
  • Nybygg, vedlikehold og feilretting
  • Kontroll og visitasjon av sporanlegg, systemer, vedlikeholdsrutiner og dreneringsanlegg
  • Godkjenning av sporets geometri
  • vedlikehold av bruer
  • Planlegging og kvalitetssikring
  • Oppmålingsarbeid

  • Kontakt oss