Hovedsikkerhetsvakt

Hovedsikkerhetsvakt


Hovedsikkerhetsvakt er noe man trenger når det skal arbeides i eller nær jernbanesporet. Hovedsikkerhetsvakten er ansvarlig for at bestemmelsene i tjn etterfølges. Det å arbeide innenfor 2,5 m (beskyttelsesavstand) eller i sporet er forbundet med stor risiko for både mennesker og materiell. Sikker Jernbane har godkjente hovedsikkerhetsvakter som planlegger og overvåker arbeidet slik at det kan utføres forskriftsmessig og i henhold til Bane Nor's instruks for sikkert arbeid i spor.

Som hovedsikkerhetsvakt er hovedansvaret å følge nøye med på at trafikkreglene følges og at alle nødvendige tiltak for å sikre materiell og personer blir iverksatt.

Hovedsikkerhetsvakten har myndighet til å stenge stasjoner eller spor for trafikk ved behov. Maksimal sikkerhet for mannskap, maskiner og installasjoner er målet. I tillegg må oppdragsgiver få muligheten til å arbeide raskt og effektivt. Et annet hensyn er at trafikkflyten skal gå som normalt.

Sikkerhetsvaktene i Sikker Jernbane AS har jernbanefaglig kompetanse og kunnskap, noe som gjør dem bedre egnet til å forstå risiko som kan oppstå. Samtidig skal togtabellen overholdes. Vi kan vel si at vi elsker flyt!


Lokal Sikkerhetsvakt

Dersom en Hovedsikkerhetsvakt har stengt en strekning for arbeid, kan Jernbane Sikkerhet sine Lokale Sikkerhetsvakter jobbe på hvert sitt område. Vaktene forholder seg kun til Hovedsikkerhetsvakten som har ansvaret for hele strekningen. For eksempel på en strekning mellom Halden og Moss, kan man ha én Lokal Sikkerhetsvakt som jobber i Fredrikstad og én i Sarpsborg.
 
VÅRT TEAM

VÅRE HOVEDSIKKERHETSVAKTER

Morgan Rostad

Daglig leder

40 04 95 98


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Jørgen Skjelin

Prosjektleder

95 20 27 82


Maskinfører
Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Anders Johansen

Prosjektleder

90 82 70 30


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Kristian Myrdahl

HMS ansvarling

48 26 62 58


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elksikkerhet
Verneombud
Kontakt oss