Leder for Elsikkerhet

Leder elsikkerhet


Av og til skjer arbeidet eller vedlikeholdet i Bane Nor's høyspentanlegg, og da må en sertifisert Leder for elsikkerhet ta ansvar for sikkerheten. For å sikre flyt i arbeidet langs, ved eller over jernbanesporet er det avgjørende å være tidlig ute i planleggingsfasen. Derfor er det viktig å reservere både Hovedsikkerhetsvakt og Leder for elsikkerhet tidlig i alle planlagte oppdrag. Selvsagt snur vi oss rundt ved akutte tilfeller og bistår så langt det er behov for våre tjenester.


Hvis arbeidet skal utføres i nærheten av Bane Nors kontaktledningsnett, vil du ha behov for en Leder for elsikkerhet. Dette gjelder om personell, maskiner eller utstyr er innenfor en radius på 6 meter fra jernbanens elkraftforsyning (LFS skal vurdere sikkerhetstiltak). En Leder for elsikkerhet fra Sikker Jernbane kommer gjerne på befaring og tar en risikovurdering før oppstart av et prosjekt. Vi utarbeider elsikkerhetsplaner når det skal arbeides "nær/ved" høyspenningsanlegg eller på frakoblet anlegg. Planen skal godkjennes av elkraftsentralen før oppstart av arbeidet.


Sikker Jernbane AS tar seg av tilsyn der det er påkrevd og tar det fulle ansvaret for at forsvarligheten overholdes i forhold til gjeldende forskrifter og prosedyrer. Sikker Jernbane er en aktør som er med fra a-å, fra befaring, utarbeiding av planer, planlegging, tilsyn, gjennomføring og evaluering. Alle våre samlede ressurser står til din disposisjon som kunde hos oss!

2. person v/frakobling


Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid benyttes en Leder for Elsikkerhet (LFS) og godkjent 2. person v/frakobling. Bevis utstedes av Norsk Jernbaneskole er et krav til en 2. person når man foretar frakobling og etablerer og avvikler sikkerhetstiltakene.
 
TEAM

VÅRE LEDERE FOR ELSIKKERHET

Morgan Rostad

Daglig leder

40 04 95 98


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Jørgen Skjelin

Prosjektleder

95 20 27 82


Maskinfører
Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Anders Johansen

Prosjektleder

90 82 70 30


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Kristian Myrdahl

HMS ansvarling

48 26 62 58


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet
Verneombud
Kontakt oss