fbpx

Leder for Elsikkerhet

Leder elsikkerhet


Mange av BaneNORs strekninger er elektrifiserte, og det foreligger forskrifter (FSE) og lover som man skal følge for arbeid i nærheten til høyspenningsanlegg. For å sikre en sikker arbeidsdag så er det ofte krav til en Leder for elsikkerhet (LFS), alt avhengig av type arbeid og hvordan man planlegger å utføre arbeidet. Det er forbundet med en svært stor risiko ved arbeid i nærheten av høyspenning, og det krever en god planlegging og forståelse før man utfører arbeid. En LFS har kompetanse og forståelse av høyspentanlegget til BaneNOR, med myndighet til å utføre tiltak for å sikre en trygg arbeidsdag.


Det er forskjellige forhold som avgjør hvor omfattende tiltak en LFS må utføre, men kravet om en vurdering fra en godkjent LFS gjelder ved arbeid der man har mulighet til å komme innenfor 6m fra spenningsførende deler. En LFS kan vurdere om man kan arbeide «nær/ved spenningssatte deler» eller om man skal «arbeide på frakoblet anlegg». Når en LFS vurderer at det skal frakobles, så er dette en prosess som krever at sporet sperres for trafikk (HSV), og at man har en godkjent 2. person ved frakopling. En 2. person ved frakopling sin oppgave er å sørge for at en LFS følger gjeldene instrukser og ivareta sikkerheten til en LFS. Disse tre rollene kan fylles av to personer, med riktig kompetanse.


Sikker Jernbane AS har bred erfaring fra forskjellige typer arbeid og forskjellige banestrekninger. Alt arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg er meget strengt, og krever planlegging. Vi tar del i planleggingsprosesser og kan bestille elsikkerhetsplaner som sørger for at arbeid kan utføres på en trygg og mest ryddig måte.

Her kan du lese instruks for Leder for Elsikkerhet (LFS) ved arbeid i eller ved. Bane NOR sin infrastruktur.

2. person ved frakobling


Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid benyttes en Leder for Elsikkerhet (LFS) og godkjent 2. person v/frakobling. Bevis utstedes av Norsk Jernbaneskole er et krav til en 2. person når man foretar frakobling og etablerer og avvikler sikkerhetstiltakene.
 
TEAM

VÅRE LEDERE FOR ELSIKKERHET

Morgan Rostad

Daglig leder

40 04 95 98


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Jørgen Skjelin

Prosjektleder

95 20 27 82


Maskinfører
Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Anders Johansen

Prosjektleder

90 82 70 30


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet

Kristian Myrdahl

HMS ansvarling

48 26 62 58


Hovedsikkerhetsvakt
Leder for Elsikkerhet
Verneombud
Kontakt oss